Pomijanie braku kasety

Pomijanie braku kasety


Co to jest?

Jeśli w kasecie jest mało toneru, drukarka HP Color LaserJet 2605 wyświetli komunikat ZAMÓW MATERIAŁY, a komunikat WYMIEŃ MATERIAŁY, gdy kaseta będzie pusta. W celu zapewnienia optymalnej jakości wydruku firma HP zaleca wymianę kasety, gdy wyświetlony zostanie komunikat WYMIEŃ MATERIAŁY. Wymiana kasety w tym momencie może zapobiec zużywaniu materiałów lub innych kaset, jeśli jedna kaseta daje złą jakość wydruku.

Funkcja pomijania pustej kasety umożliwia kontynuowanie przez drukarkę pracy z wykorzystaniem kasety, której wymiana jest zalecana.

OSTRZEŻENIE!

Zastosowanie pomijania może spowodować, że wydruki będą miały nieodpowiednią jakość, a pewne funkcje (takie jak informacja o pozostałej ilości toneru) będą niedostępne.

OSTRZEŻENIE!

Wszystkie wady wydruku lub uszkodzenia materiału eksploatacyjnego, które wystąpią w trakcie używania materiału eksploatacyjnego firmy HP w trybie pomijania, nie będą uważane za wady materiałowe lub wykonawcze materiału eksploatacyjnego zgodnie z opisem w Oświadczeniu o ograniczonej gwarancji na kasety drukujące firmy HP. Informacje o gwarancji zawiera sekcja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Pomijanie braku kasety