Kalibracja drukarki za pomocą programu HP ToolboxFX

Kalibracja drukarki za pomocą programu HP ToolboxFX


1. Otwórz program HP ToolboxFX w jeden z następujących sposobów:
Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę HP ToolboxFX.
W menu Start wskaż pozycję Programy, wskaż pozycję HP, wskaż pozycję HP Color LaserJet 2605 i kliknij pozycję HP ToolboxFX.
2. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie kliknij opcję Narzędzia diagnostyczne (z lewej strony ekranu).
3. W sekcji Kalibracja kliknij opcję KALIBRUJ TERAZ.
HP Color Laserjet 2605 Kalibracja drukarki za pomocą programu HP ToolboxFX