Kalibracja drukarki

Kalibracja drukarki


Drukarka przeprowadza automatyczną kalibrację w różnych sytuacjach. Ustawienia kalibracji można dostosować w programie HP ToolboxFX.

Różnice warunków otoczenia lub starzejące się kasety drukujące mogą powodować zmiany w gęstości obrazu. Drukarka uwzględnia ten fakt, stosując kontrolę stabilizacji obrazu. Drukarka przeprowadza automatyczną kalibrację w różnych sytuacjach, aby zapewnić najwyższy poziom jakości wydruków. Kalibrację można również przeprowadzić za pomocą programu HP ToolboxFX.

Kalibracja nie powoduje przerwania zadania drukowania. Przed rozpoczęciem kalibracji lub czyszczenia drukarka czeka na zakończenie zadania. Kalibracja drukarki powoduje wstrzymanie drukowania na czas potrzebny do wykonania kalibracji.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Kalibracja drukarki