Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego za pomocą połączenia sieciowego

Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego za pomocą połączenia sieciowego


W obsługiwanej przeglądarce sieci Web na komputerze w polu adresu/URL wpisz adres IP drukarki. (Aby znaleźć ten adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących drukowania strony konfiguracji, zobacz Strona konfiguracji).

Uwaga

Jeżeli nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego za pomocą adresu IP, można użyć nazwy hosta.

Uwaga

Po przejściu do witryny o podanym adresie URL można zdefiniować dla niej zakładkę, dzięki czemu w przyszłości będzie można szybko do niej wracać.

1. Wbudowany serwer internetowy zawiera trzy karty, na których znajdują się ustawienia i informacje o drukarce: są to karta Informacje, karta Ustawienia oraz karta Praca w sieci. Kliknij kartę, którą chcesz wyświetlić.
2. Więcej informacji na temat każdej z kart zawierają poniższe sekcje.
HP Color Laserjet 2605 Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego za pomocą połączenia sieciowego