Obsługa papieru

Obsługa papieru


Za pomocą tych opcji obsługi papieru w programie HP ToolboxFX można skonfigurować ustawienia domyślne. Są to te same opcje, które są dostępne w menu KONFIG. SYSTEMU i KONFIG. PAPIERU na panelu sterowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Menu panelu sterowania.

Dostępne są trzy opcje obsługi zleceń drukowania, kiedy w urządzeniu zabraknie materiałów:

Wybierz opcję Czekaj na załadowanie papieru.
Aby anulować zlecenie drukowania, wybierz pozycję Anuluj z listy rozwijanej Gdy brak papieru.
Aby wysłać zlecenie drukowania do innego podajnika papieru, wybierz pozycję Wymuś z listy rozwijanej Czas od sk. papieru.

Pole Czas od sk. papieru określa czas, przez jaki drukarka oczekuje przed wykonaniem wybranej operacji. Można określić od 0 do 3600 sekund.

Uwaga

Aby uaktywnić zmiany, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

HP Color Laserjet 2605 Obsługa papieru