Drukowanie

Drukowanie


Za pomocą tych opcji ustawień drukowania w programie HP ToolboxFX można skonfigurować ustawienia dla wszystkich funkcji drukowania. Są to te same opcje, które są dostępne w menu Ustawienia drukowania na panelu sterowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Menu panelu sterowania.

Uwaga

Aby uaktywnić zmiany, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

HP Color Laserjet 2605 Drukowanie