Stan

Stan


Folder Stan programu HP ToolboxFX zawiera łącza do następujących stron głównych:

Stan urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji o stanie drukarki. Sygnalizuje również takie stany drukarki, jak zacięcie czy brak papieru. Po rozwiązaniu problemu z drukarką należy kliknąć przycisk Odśwież, aby zaktualizować stan drukarki.
STAN MATERIAŁÓW. Umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji na temat stanu materiałów eksploatacyjnych, np. szacowanego procentu toneru pozostałego w kasecie i liczby stron, które zostały wydrukowane przy użyciu bieżącej kasety. Strona zawiera również łącza do strony zamawiania materiałów eksploatacyjnych i do informacji na temat utylizacji.
Konfiguracja urządzenia. Umożliwia wyświetlenie szczegółowego opisu bieżącej konfiguracji drukarki, w tym także informacji o ilości zainstalowanej pamięci oraz o tym, czy zainstalowane zostały opcjonalne podajniki.
Konfiguracja sieci. Umożliwia wyświetlenie szczegółowego opisu bieżącej konfiguracji sieci, w tym adresu IP i stanu sieci.
Drukowanie stron informacyjnych. Umożliwia wydrukowanie strony konfiguracji i innych stron informacyjnych dostępnych dla drukarki, takich jak strona stanu materiałów eksploatacyjnych oraz strona demonstracyjna.
Raport zdarzeń. Umożliwia wyświetlanie historii błędów drukarki. Najnowsze błędy znajdują się na początku listy.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 Stan