Ustawianie alarmów stanu

Ustawianie alarmów stanu


Za pomocą programu HP ToolboxFX można skonfigurować drukarkę tak, aby w razie potrzeby wysyłała do komputera alarmy o konkretnych zdarzeniach. Zdarzenia, które wywołują alarmy, obejmują zacięcia, niski poziom toneru w kasetach drukujących HP, korzystanie z kasety drukującej firmy innej niż HP, puste podajniki oraz określone komunikaty o błędach.

Alarmy mogą mieć postać okna komunikatu, ikony na systemowym pasku zadań, na pulpicie lub wszystkie trzy jednocześnie. Alarmy są wyświetlane tylko wtedy, gdy drukarka drukuje z komputera, na którym skonfigurowano alarmy.

Uwaga

Aby uaktywnić zmiany, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

HP Color Laserjet 2605 Ustawianie alarmów stanu