HP ToolboxFX

HP ToolboxFX


HP ToolboxFX jest programem opartym na sieci Web, który może zostać użyty do wykonania następujących czynności:

Sprawdzenie stanu drukarki.
Konfiguracja ustawień drukarki.
Przeglądanie informacji o rozwiązywaniu problemów.
Przeglądanie dokumentacji elektronicznej.

Program HP ToolboxFX można uruchomić, kiedy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby korzystać z programu HP ToolboxFX, należy przeprowadzić typową instalację oprogramowania.

Uwaga

Program HP ToolboxFX nie jest obsługiwany w systemach operacyjnych Windows 98 SE, Windows Me i Windows Server 2003 ani na komputerach Macintosh.

Uwaga

Aby uruchomić i korzystać z programu HP ToolboxFX, nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet 2605 HP ToolboxFX