Folie

Folie


Podczas drukowania na foliach należy używać tylko podajnika 1 lub podajnika 2. W oknie dialogowym Drukuj lub w sterowniku drukarki należy wybrać ustawienie Folie.
Drukarka obsługuje drukowanie na foliach kolorowych. Należy używać tylko folii zalecanych dla drukarek laserowych.
Po wyjęciu z drukarki folie należy umieścić na płaskiej powierzchni.
Folie używane w drukarce muszą być wytrzymałe na temperaturę utrwalania, która wynosi 210°C.
OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie folie zalecane dla drukarek laserowych. Zobacz Akcesoria i informacje na temat składania zamówień.

Przezroczyste materiały drukarskie, które nie zostały zaprojektowane do użytku w drukarkach LaserJet, mogą ulec stopieniu w drukarce i spowodować jej uszkodzenie.

HP Color Laserjet 2605 Folie