Samsvarserklæring

Samsvarserklæring


Samsvarserklæring
i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014
Produsentens navn: Hewlett-Packard Company
Produsentens adresse: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer at produktet
Produktnavn: HP Color LaserJet 2605 Series
ID-nummer3): BOISB-0409–02
Inkludert: Q6459A – 250-arks innskuff (ekstrautstyr)
Produktalternativer: Alle
Tonerkassetter: Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A
er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:
Sikkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/
EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klasse 1 laser/LED-produkt)
GB4943-2001
EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 + A1 + A2 – 1 klasse B1)
EN 61000-2-3:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B2) / ICES-003, 4. utgave
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tilleggsopplysninger:
Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, og er utstyrt med tilsvarende CE-merking.
1) Produktet ble testet i en typisk konfigurasjon med PC-systemer fra Hewlett-Packard.
2) Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
3) Av forskriftsmessige hensyn er produktet tildelt et ID-nummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.
Boise, Idaho 83714-1021, USA
22. desember 2005
Kun for spørsmål om forskrifter og bestemmelser:
Kontakt i Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
Kontakt i Europa: Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, , Tyskland, (FAKS: +49-7031-14-3143)
Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (Tlf.: 208-396-6000)
HP Color Laserjet 2605 Samsvarserklæring