Strømforbruk

Strømforbruk


Strømforbruket går kraftig ned i strømsparingsmodus. Dette sparer naturressurser og reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Dette produktet kvalifiserer for ENERGY STAR® (versjon 3.0), som er et frivillig program som skal inspirere til utvikling av energieffektive kontorprodukter.

HP Color Laserjet 2605 energy star Strømforbruk

ENERGY STAR® og ENERGY STAR-merket er registrerte merker i USA. Som ENERGY STAR®-partner har Hewlett-Packard Company fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se http://www.energystar.gov/.

Papirforbruk

Funksjonen for tosidig utskrift for dette produktet, se Skrive ut på begge sider, og n-opp-utskrift [skrive ut flere sider på ett ark] kan redusere papirforbruket og minske presset på naturressursene.

Plast

Plastdeler på mer enn 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder som gjør det lettere å identifisere plastdeler for resirkulering når produktets levetid er over.

HP Color Laserjet 2605 Strømforbruk