Skriverrekvisita for HP LaserJet

Skriverrekvisita for HP LaserJet


Det er enkelt å returnere og resirkulere tomme HP LaserJet-skriverkassetter – helt gratis – med HP Planet Partners. HP forplikter seg til å tilby nyskapende produkter og tjenester av høy kvalitet som tar vare på miljøet, fra produktdesign og produksjon til distribusjon, drift og resirkuleringsprosesser. Vi kan forsikre deg om at de brukte HP LaserJet-skriverkassettene som du leverer inn, resirkuleres på riktig måte. Verdifulle plast- og metalldeler blir brukt på nytt i andre produkter, og dette sparer søppelplassene for millioner av tonn med avfall. Siden skriverkassettene blir resirkulert og brukt på nytt, returneres de ikke til deg. Når du deltar i HP Planet Partners-programmet, blir de tomme HP LaserJet-skriverkassettene resirkulert på en ansvarlig måte. Takk for at du er miljøbevisst.

I mange land/regioner kan skriverrekvisita til dette produktet (for eksempel skriverkassettene) returneres til HP via HPs ordning for retur og resirkulering. Et brukervennlig og gratis returprogram er tilgjengelig i over 35 land/regioner. Det følger med informasjon og instruksjoner om programmet på flere språk i hver ny pakning med HP LaserJet-skriverkassetter og -rekvisita.

Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering

HP har siden 1992 tilbudt en gratis ordning for retur og resirkulering av HP LaserJet-rekvisita. I 2004 var HP Planet Partners for LaserJet-rekvisita tilgjengelig i 85 % av markedet der det selges HP LaserJet-rekvisita. I veiledningene i de fleste boksene med HP LaserJet-skriverkassetter følger det med ferdig frankerte og adresserte etiketter. Etiketter og samleesker er også tilgjengelige fra webområdet http://www.hp.com/recycle.

Bruk bare etiketten til å returnere tomme, originale HP LaserJet-skriverkassetter. Du kan ikke bruke denne etiketten til å returnere skriverkassetter som ikke er produsert av HP, etterfylte eller ombygde skriverkassetter eller garantiretur. Utskriftsrekvisita eller andre objekter som ved en feiltakelse sendes til HP Planet Partners-programmet, kan ikke returneres.

Mer enn 10 millioner HP LaserJet-skriverkassetter ble resirkulert globalt i 2004 gjennom HP Planet Partners-programmet for resirkulering av rekvisita. Dette rekordstore tallet representerer over 10 000 tonn med skriverkassettavfall som ellers ville ha blitt kastet på søppelfyllinger. Globalt resirkulerte HP i 2004 gjennomsnittlig 59 % av skriverkassetter etter vekt, bestående primært av plast og metaller. Plasten og metallet brukes til å lage nye produkter, for eksempel HP-produkter, plastbrett og spoler. Resten kastes på en miljøvennlig måte.

Returnering i USA

For å oppnå en mer miljøvennlig retur av brukte kassetter og rekvisita, anbefaler HP samlet retur. Bunt sammen to eller flere kassetter og bruk den enkle, ferdig frankerte og adresserte UPS-etiketten i pakningen. For mer informasjon i USA kan du ringe 1-800-340-2445 eller gå til webområdet for HPs ordning for retur og resirkulering på http://www.hp.com/go/recycle.

Returnering utenfor USA

Kunder utenfor USA kan gå til webområdet http://www.hp.com/go/recycle for å få mer informasjon om tilgjengeligheten av HPs ordning for retur og resirkulering.

Papir

Det kan brukes resirkulert papir i dette produktet når papiret er i samsvar med retningslinjene i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Gå til http://www.hp.com/support/ljpaperguide for å laste ned denne håndboken i PDF-format. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

Materialbegrensninger

Dette produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Dette produktet inneholder ikke batterier.

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering, kan du gå til http://www.hp.com/go/recycle eller kontakte lokale myndigheter, eller du kan gå til webområdet for Electronics Industry Alliance på http://www.eiae.org.

HP Color Laserjet 2605 Skriverrekvisita for HP LaserJet