Ozonutslipp

Ozonutslipp


Dette produktet genererer ingen merkbare mengder av ozon (O3).

HP Color Laserjet 2605 Ozonutslipp