Dataark for materialsikkerhet

Dataark for materialsikkerhet


Dataark for materialsikkerhet (MSDS) for rekvisita som inneholder kjemiske stoffer, for eksempel toner, finner du på HPs webområde på http://www.hp.com/go/msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Utvidet garanti

HP SupportPack dekker maskinvareprodukter fra HP og alle internkomponenter fra HP. Maskinvarevedlikehold er dekket i tre år fra kjøpsdatoen for HP-produktet. Kunden må kjøpe HP SupportPack innen 90 dager etter kjøp av et HP-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte.

Tilgjengelighet for reservedeler og rekvisita

Reservedeler og forbruksvarer for dette produktet vil være tilgjengelige minst fem år etter at de har gått ut av produksjon.

Mer informasjon

Steder du kan finne informasjon om disse miljøemnene:

Miljøprofilark for dette produktet og mange relaterte HP-produkter
HPs miljøengasjement
HPs miljøforvaltningssystem
HPs program for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet
MSDS

Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP Color Laserjet 2605 Dataark for materialsikkerhet