Avfallshåndtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske union

Avfallshåndtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske union


Dette symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke må kastes i husholdningsavfallet. Det er ditt ansvar å kvitte deg med utrangert utstyr ved å levere det til et innsamlingssted for resirkulering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og resirkulering av utrangert utstyr som skal kastes, bidrar til å bevare naturressurser og sikre at det blir resirkulert på en måte som beskytter menneskelig helse og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utrangert utstyr til resirkulering, kontakter du kommunen, avfallstjenesten for husholdningsavfall der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

HP Color Laserjet 2605 l weee icon Avfallshåndtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske union

HP Color Laserjet 2605 Avfallshåndtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske union