Bestemmelse om lasersikkerhet

Bestemmelse om lasersikkerhet


Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske næringsmiddeltilsynet (FDA) har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1. august 1976. Overholdelse er påbudt for produkter som markedsføres i USA. Skriveren er godkjent som et laserprodukt i klasse 1 etter Radiation Performance Standard fra det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS), i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety Act fra 1968.

Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende kabinetter og ytre deksler. Laserstrålen kan derfor ikke trenge ut av skriveren ved normalt driftsforløp.

ADVARSEL

Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til at brukeren utsettes for skadelig stråling.

HP Color Laserjet 2605 Bestemmelse om lasersikkerhet