Skriverspesifikasjoner

SkriverspesifikasjonerFysiske spesifikasjoner
Produkt Høyde Dybde Bredde Vekt
HP Color LaserJet 2605-skriver med forbruksvarer 370 mm 412 mm 407 mm 18,55 kg
HP Color LaserJet 2605dn-skriver med forbruksvarer 395 mm 412 mm 407 mm 19,87 kg
HP Color LaserJet 2605dtn-skriver med forbruksvarer og skuff 3 492 mm 412 mm 407 mm 23,63 kg
Rekvisitaspesifikasjoner
Skriverkassettenes levetid (basert på cirka 5 % dekning)
Svart: 2500 sider
Gul, cyan og magenta: 2000 sider hver


Elektriske spesifikasjoner
Element 110 V-modeller 220 V-modeller
Strømkrav1 115-127 V (+/- 10 %)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
220-240 V (+/- 10 %)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Anslått effekt 3,6 A 2,5 A
Strømforbruk (gjennomsnitt, i watt)    
Under utskrift (farge)2 234 W (gjennomsnitt) 234 W (gjennomsnitt)
Under utskrift (svart/hvitt)2 251 W (gjennomsnitt) 251 W (gjennomsnitt)
I hvilemodus 15 W (gjennomsnitt) 15 W (gjennomsnitt)
I Av-modus 0 W (gjennomsnitt) 0 W (gjennomsnitt)
Varmenivå3
Klar
55 BTU/time 55 BTU/time

1 Verdier kan endres, se http://www.hp.com/support/clj2605 for gjeldende informasjon.

2 De angitte verdiene er de høyeste verdiene som er målt for farge- og svart/hvitt-utskrift ved hjelp av alle standardspenninger.

3 Maksimalt varmetap for alle modeller i Klar-modus = 55 BTU/time

ADVARSEL

Strømkravene er basert på landet/regionen der skriveren selges. Ikke endre driftsspenningene. Dette kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.


Miljøspesifikasjoner
Anbefalt1 Drift1 Oppbevaring1
(skriver og skriverkassett)
Temperatur
20 til 27 °C 15 til 32,5 °C -20 til 40 °C
Relativ fuktighet 20 til 70 % 10 til 80 % 95 % eller mindre

1 Verdiene kan endres. Se http://www.hp.com/support/clj2605 for gjeldende informasjon.

Lydnivåer1
Lydstyrkenivå I samsvar med ISO 92961
Utskrift (12 spm)2
Klar
LWAd = 6,0 bel (A) [60 dB (A)]
Ikke hørbar
Sound Pressure Level (SPL) – fra brukers plass I samsvar med ISO 92961
Utskrift (12 spm)2
Klar
LpAm = 47 dB(A)
Ikke hørbar

1 Verdiene kan endres. Se http://www.hp.com/support/clj2605 for gjeldende informasjon.

2 Hastigheten for HP Color LaserJet 2605-serien er 10 spm for fargeutskrift og 12 spm for svart/hvitt-utskrift.

HP Color Laserjet 2605 Skriverspesifikasjoner