Serviceskjema

Serviceskjema


HVEM RETURNERER UTSTYRET? Dato:
Kontaktperson: Telefon:
Alternativ kontaktperson: Telefon:
Adresse for returforsendelse:
 
 
Spesialinstrukser for forsendelse:
HVA SENDER DU?
Modellnavn: Modellnummer: Serienummer:
Legg ved relevante utskrifter. IKKE send tilbehør (håndbøker, rensemidler og så videre) som ikke er nødvendig for å utføre reparasjonen.
HAR DU FJERNET SKRIVERKASSETTENE?
Du må fjerne dem før du sender skriveren, med mindre et mekanisk problem hindrer deg i å gjøre dette.
[  ] Ja. [  ] Nei, jeg kan ikke fjerne dem.
HVA MÅ GJØRES? (Legg eventuelt ved et eget ark.)
1. Beskriv feilen. (Hva bestod feilen i? Hva holdt du på med da feilen oppstod? Hvilken programvare var i bruk? Gjentok feilen seg?)
 
2. Hvis feilen inntreffer med jevne mellomrom, hvor lang tid går det mellom hver gang?
3. Oppgi produsent og modellnummer hvis enheten er koblet til noen av disse:
PC: Modem: Nettverk:
4. Kommentarer:
 
HVORDAN VIL DU BETALE FOR REPARASJONEN?
[  ] Dekkes av garanti Kjøpt/mottatt:
(Legg ved kjøpsbevis (kvittering) eller pakkseddel med opprinnelig mottakelsesdato.)
[  ] Vedlikeholdskontraktnummer:
[  ] Innkjøpsordrenummer:
Med unntak av for kontrakt- og garantiservice må det følge med et ordrenummer og/eller en autorisert signatur i alle serviceforespørsler. Hvis standard reparasjonspriser ikke gjelder, kreves det en minimumsinnkjøpsordre. Du kan få opplysninger om standard reparasjonspriser ved å henvende deg til et HP-autorisert reparasjonssenter.
Autorisert underskrift: Telefon:
Fakturaadresse:
 
 
Spesielle fakturainstruksjoner:
HP Color Laserjet 2605 Serviceskjema