Slik pakker du ned skriveren

Slik pakker du ned skriveren


FORSIKTIG

Det er svært viktig å fjerne skriverkassettene før du sender skriveren. Hvis det står skriverkassetter i skriveren under transport, vil de lekke, og skrivermotoren og andre deler vil bli dekket av toner.

For å unngå skade på skriverkassetten bør du unngå å berøre valsen, og du bør oppbevare skriverkassetten i originalemballasjen eller på et sted hvor den ikke utsettes for lys.

1. Fjern alle de fire skriverkassettene.
2. Hvis du har installert skuff 3 (ekstrautstyr), må den fjernes og oppbevares på et egnet sted.
3. Fjern strømkabelen og grensesnittkabelen og oppbevar dem på et egnet sted.
4. Ta av og ta vare på en eventuell ekstern HP Jetdirect-skriverserver (ekstrautstyr).
5. Inkluder hvis mulig eksempler på utskrifter og 50 til 100 papirark eller annet utskriftsmateriale som ikke ble skrevet ut på riktig måte.
6. Bruk den originale esken og originalemballasjen hvis det er mulig. Hvis du allerede har kastet emballasjen til skriveren, tar du kontakt med et lokalt fraktfirma for å få anvisninger om hvordan du skal pakke ned skriveren. HP anbefaler at du tegner transportforsikring for utstyret.
7. Legg ved et utfylt eksemplar av Serviceskjema.
8. I USA kan du ringe HP Customer Care for å be om nytt pakkemateriale. I andre områder bruker du den opprinnelige emballasjen om mulig. Hewlett-Packard anbefaler at du tegner transportforsikring for utstyret.
HP Color Laserjet 2605 Slik pakker du ned skriveren