Pakke ned skriveren

Pakke ned skriveren


Hvis skriveren må flyttes eller transporteres til et annet sted, må du pakke ned skriveren i henhold til fremgangsmåten nedenfor.

FORSIKTIG

Transportskade som følge av mangelfull pakking er kundens ansvar. Det er viktig at skriveren er godt beskyttet under transport, og den må derfor pakkes ned på riktig måte med de originale støtputene.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP Color Laserjet 2605 Pakke ned skriveren