Hewlett-Packards begrensede garanti

Hewlett-Packards begrensede garanti


HP-PRODUKT VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI
HP Color LaserJet 2605-serien Ett års begrenset garanti

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpsdatoen, i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP etter eget skjønn reparere eller erstatte produkter som beviselig har mangler. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller tilsvare nye i ytelse.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i tidsrommet angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden innen rimelig tid, har du krav på full refusjon av kjøpesummen hvis du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde resirkulerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært tilfeldig brukt.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIENE OVENFOR EKSKLUSIVE, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger av varigheten til en underforstått garanti, og begrensningen eller utelukkelsen ovenfor ikke gjelder kanskje derfor ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du har kanskje også andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, stat til stat eller provins til provins. HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner eller alle steder der HP tilbyr støtte for dette produktet, og der HP har markedsført dette produktet. Garantiservice kan være tilpasset lokale standarder. HP vil ikke endre formen eller funksjonen til produktet for at det skal kunne brukes i land/regioner der det ikke var ment å brukes av lovmessige eller reguleringsmessige grunner.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak for eller begrensninger av erstatning for tilfeldige skader eller følgeskader, så det er ikke sikkert at ovennevnte begrensning eller unntak gjelder for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN GRAD DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL, DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

HP Color Laserjet 2605 Hewlett-Packards begrensede garanti