Begrenset garanti for skriverkassetter

Begrenset garanti for skriverkassetter


Dette HP-produktet er garantert å være fri for feil og mangler i materiale og utførelse.

Denne garantien gjelder ikke for produkter som (a) har blitt etterfylt, fikset på, ombygd eller på noen måte klusset med, (b) har problemer som følge av feil bruk eller oppbevaring, eller bruk utenfor angitte miljøspesifikasjoner for skriverproduktet, eller (c) viser slitasje fra alminnelig bruk.

For å få garantitjeneste må du returnere produktet til stedet der du kjøpte det (med en skriftlig beskrivelse av problemet og eksempler på utskrifter) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn enten erstatte produkter som beviselig har mangler, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN GRAD DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL, DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

HP Color Laserjet 2605 Begrenset garanti for skriverkassetter