Kontrollere installering av en DIMM-modul

Kontrollere installering av en DIMM-modul


Kontroller at DIMM-modulene er installert riktig, og at de fungerer.

1. Slå på skriveren. Kontroller at Klar-lampen lyser når skriveren har fullført oppstartssekvensen. Hvis det vises en feilmelding, kan det hende at en DIMM-modul er installert feil.
2. Skriv ut en konfigurasjonsside ved å trykke på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Kontrollere installering av en DIMM modul (Velg) og HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Kontrollere installering av en DIMM modul (Avbryt jobb) samtidig. (Det skrives også ut en rekvisitastatusside og muligens en HP Jetdirect-konfigurasjonsside.)
3. Kontroller avsnittet om installerte enheter og alternativer på konfigurasjonssiden som ble skrevet ut før DIMM-modulen ble installert.
4. Hvis mengden gjenkjent minne ikke har økt, eller hvis skrift-DIMM-modulen ikke gjenkjennes, kan det skyldes følgende:
Det kan hende at DIMM-modulen er installert feil. Gjenta installasjonsprosedyren.
Det kan hende at DIMM-modulen er defekt. Prøv å installere en annen DIMM-modul.
5. Når du har installert DIMM-modulen riktig, går du til Aktivere minne hvis du har installert en minne-DIMM-modul, eller til Aktivere språk-DIMM-modulen for Windows hvis du har installert en skrift-DIMM-modul.
HP Color Laserjet 2605 Kontrollere installering av en DIMM-modul