Installere minne- og skrift-DIMM-moduler

Installere minne- og skrift-DIMM-moduler


Du kan installere mer minne i skriveren, og du kan også installere en skrift-DIMM-modul slik at du kan skrive ut tegn fra språk som kinesisk, eller fra det kyrilliske alfabetet.

FORSIKTIG

Statisk elektrisitet kan skade DIMM-moduler. Når du håndterer DIMM-moduler, bør du ha på deg et antistatisk armbånd, eller ta ofte på den antistatiske pakningen DIMM-modulene leveres i, og deretter ta på en metalloverflate på skriveren.

1. Skriv ut en konfigurasjonsside ved å trykke på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Installere minne  og skrift DIMM moduler (Velg) og HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Installere minne  og skrift DIMM moduler (Avbryt jobb) samtidig. (Det skrives også ut en rekvisitastatusside og muligens en HP Jetdirect-konfigurasjonsside.) Hvis konfigurasjonssiden ikke skrives ut på ditt språk, kan du lese Enhetssider og rapporter.
2. Når konfigurasjonssiden er skrevet ut, slår du av skriveren og drar ut strømledningen.

HP Color Laserjet 2605 disconnect printer Installere minne  og skrift DIMM moduler

3. Åpne DIMM-moduldekselet til venstre på baksiden av skriveren.

HP Color Laserjet 2605 open dimm door Installere minne  og skrift DIMM moduler

4. Frigjør låsene på hver side av DIMM-modulsporet.

HP Color Laserjet 2605 release dimm locks Installere minne  og skrift DIMM moduler

5. Ta DIMM-modulen ut av den antistatiske pakningen.

HP Color Laserjet 2605 tcn dimm package Installere minne  og skrift DIMM moduler

6. Hold DIMM-modulen i kantene slik illustrasjonen viser, og rett hakkene i DIMM-modulen inn mot DIMM-modulsporet.

HP Color Laserjet 2605 align dimm Installere minne  og skrift DIMM moduler

7. Før DIMM-modulen bestemt rett inn i sporet. Lukk låsene på hver side av DIMM-modulsporet til de knepper på plass.

HP Color Laserjet 2605 dimm installed Installere minne  og skrift DIMM moduler

8. Lukk DIMM-moduldekselet.

HP Color Laserjet 2605 close dimm door Installere minne  og skrift DIMM moduler

9. Sett i strømledningen igjen, og slå på skriveren.

HP Color Laserjet 2605 connect printer Installere minne  og skrift DIMM moduler

10. Gå til Kontrollere installering av en DIMM-modul.
HP Color Laserjet 2605 Installere minne- og skrift-DIMM-moduler