Aktivere språk-DIMM-modulen for Windows

Aktivere språk-DIMM-modulen for Windows


Hvis det er installert en ny språk-DIMM-modul i skriveren, må alle Windows-brukere som bruker skriveren, angi skriverdriveren for å kjenne igjen den nyinstallerte skrift-DIMM-modulen. Macintosh-maskiner kjenner igjen nye språk-DIMM-moduler automatisk.

1. Åpne Start-menyen, velg Innstillinger, og klikk på Skrivere.
2. Merk skriveren og velg Egenskaper.
3. Klikk på Mer i kategorien Konfigurer.
4. Merk avmerkingsboksen Skrift-DIMM-moduler.
5. Klikk på OK.
HP Color Laserjet 2605 Aktivere språk-DIMM-modulen for Windows