Aktivere minne

Aktivere minne


Hvis det er installert en ny minne-DIMM-modul i skriveren, må alle Windows-brukere som bruker skriveren, angi skriverdriveren for å kjenne igjen det nyinstallerte minnet. Macintosh-maskiner kjenner igjen nytt minne automatisk.

Slik aktiverer du minne for Windows
1. Åpne Start-menyen, velg Innstillinger, og klikk på Skrivere eller Skrivere og telefakser.
2. Merk skriveren og velg Egenskaper.
3. Klikk på Mer i kategorien Konfigurer.
4. Skriv inn den totale mengden minne som nå er installert, i feltet Totalt minne.
5. Klikk på OK.
HP Color Laserjet 2605 Aktivere minne