Ytelsesproblemer

Ytelsesproblemer


Prøv tipsene i dette avsnittet hvis blanke sider kommer ut av skriveren, eller hvis ingen sider kommer ut av skriveren.


Problem Årsak Løsning
Det skrives ut sider, men de er helt tomme. Det kan sitte igjen forseglingsteip i skriverkassettene. Kontroller at forseglingsteipen er helt fjernet fra skriverkassettene.
Dokumentet kan inneholde tomme sider. Kontroller dokumentet du skriver ut, for å se om det er innhold på alle sidene.
Det kan være en feilfunksjon i skriveren. Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.
Sidene skrives ut svært sakte. Tungt utskriftsmateriale kan få utskriftsjobben til å gå tregere. Skriv ut på et annet utskriftsmateriale.
Det tar lengre tid å skrive ut kompliserte sider. For å få ordentlig fiksering kan det være nødvendig at utskriften går sakte, slik at utskriftskvaliteten blir best mulig.
Sidene ble ikke skrevet ut. Skriveren kan hente utskriftsmateriale på feil måte. Se Problemer med utskriftsmateriale.
Utskriftsmateriale setter seg fast i skriveren. Fjern det fastkjørte papiret.
Det kan være feil på USB-kabelen, eller den er koblet til feil.
Koble fra USB-kabelen i begge ender, og koble den til igjen.
Prøv å skrive ut en jobb som har blitt skrevet ut tidligere.
Prøv å bruke en annen USB-kabel.
Andre enheter kjører på datamaskinen. Det kan hende at enheten ikke deler en USB-kort. Hvis du bruker en ekstern harddisk eller hvis en nettverkssvitsj er koblet til samme port som skriveren, kan denne andre enheten forstyrre skriveren. Du må koble fra den andre enheten for å koble til og bruke skriveren. Det kan også hende at du må bruke to USB-porter på datamaskinen.
HP Color Laserjet 2605 Ytelsesproblemer