Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale


Du oppnår gode resultater hvis du bruker papir av god kvalitet uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer, stifter eller bøyde eller brettede kanter.
Du oppnår best kvalitet på fargeutskrifter ved å bruke en glatt papirtype. Glattere papir gir vanligvis bedre resultater.
Hvis du er usikker på hvilken papirtype du bruker (for eksempel Bond eller resirkulert), finner du dette på etiketten på papirpakken.
Du må ikke bruke utskriftsmateriale som er laget bare for blekkskrivere. Bruk utskriftsmateriale som er laget for LaserJet-fargeskrivere.
Bruk ikke brevhodepapir som er skrevet ut med lavtempererte blekktyper, for eksempel de som brukes i noen former for termografi.
Bruk ikke hevet eller preget brevhodepapir.
Skriveren bruker en kombinasjon av trykk og varme til å feste toner på papiret. Kontroller at farget papir og forhåndstrykte skjemaer har blekk som er kompatibelt med varmeelementets temperatur (210 °C i 0,2 sekund).
FORSIKTIG

Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan papir kjøre seg fast, og skriveren kan skades.

HP Color Laserjet 2605 Retningslinjer for utskriftsmateriale