Løse problemer med utskriftsmateriale

Løse problemer med utskriftsmateriale


Følgende problemer med papir kan føre til avvikende utskriftskvalitet, fastkjørt papir og i noen tilfeller skader på skriveren.


Problem Årsak Løsning
Dårlig utskriftskvalitet eller tonerfeste Papiret er for fuktig, for grovt, for tungt eller for glatt, eller det er preget eller er feilvare. Kontroller at riktig type utskriftsmateriale er valgt i skriverdriveren.
Prøv en annen papirtype, mellom 100 og 250 Sheffield, 4–6 prosent fuktighetsinnhold.
Utelatelser, fastkjørt papir eller krøll Papiret er ikke blitt oppbevart på riktig måte. Oppbevar papiret flatt i den fuktighetsbeskyttede innpakningen.
Papiret varierer fra den ene siden til den andre. Snu papiret.
For mye krøll Papiret er for fuktig, har feil fiberretning eller kortfibret sammensetning. Kontroller at riktig type utskriftsmateriale er valgt i skriverdriveren.
Prøv å skrive ut på materiale fra en ny eller annen pakke.
Bruk langfibret papir.
Papiret varierer fra side til side. Snu papiret.
Fastkjørt papir, skader på skriveren Papiret har utskjæringer eller perforeringer. Bruk papir uten utskjæringer eller perforeringer.
Problemer med mating Papiret har frynsete kanter. Bruk høykvalitetspapir som er laget for fargelaserskrivere.
Papiret varierer fra side til side. Snu papiret.
Papiret er for fuktig, for grovt, for tungt eller for glatt, har feil fiberretning, har for kortfibret sammensetning eller er preget eller feilvare. Prøv en annen papirtype, mellom 100 og 250 Sheffield, 4–6 prosent fuktighetsinnhold.
Bruk langfibret papir.
Utskriften er forskjøvet (skjev) Papirledeskinnene kan være justert feil. Fjern alt utskriftsmateriale fra innskuffen, rett opp bunken og legg deretter materialet inn i innskuffen igjen. Juster papirledeskinnene etter bredden og lengden på materialet du bruker, og prøv å skrive ut på nytt.
Flere ark mates samtidig Papirskuffen kan være overfylt. Ta litt av utskriftsmaterialet ut av skuffen. Se Legge utskriftsmateriale i skuffene.
Utskriftsmaterialet kan være skrukket, brettet eller skadet. Kontroller at utskriftsmaterialet ikke er skrukket, brettet eller skadet. Prøv å skrive ut på materiale fra en ny eller annen pakke.
Skriveren trekker ikke utskriftsmateriale fra innskuffen Skriveren kan være i modus for manuell mating.
Hvis Manuell mating vises på skjermen til skriverens kontrollpanel, trykker du på knappen HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Løse problemer med utskriftsmateriale (Velg) for å skrive ut jobben.
Kontroller at skriveren ikke er i modus for manuell mating og prøv å sende utskriftsjobben på nytt.
Papirskuffen kan være overfylt. Ta litt av utskriftsmaterialet ut av skuffen. Se Legge utskriftsmateriale i skuffene.
Papirlengdeskinnen i skuff 2 eller den valgfrie skuff 3 er justert til en lengde som er større enn størrelsen på utskriftsmaterialet du bruker. Juster papirlengdekontrollen til riktig lengde.
Inntaksvalsen kan være skitten eller skadet. Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller støttebrosjyren som lå i skriveresken.
HP Color Laserjet 2605 Løse problemer med utskriftsmateriale