Sjekkliste for utskriftskvalitet

Sjekkliste for utskriftskvalitet


Du kan løse generelle problemer med utskriftskvaliteten ved hjelp av sjekklisten nedenfor.

1. Kontroller at papiret eller utskriftsmaterialet du bruker, er i samsvar med spesifikasjonene. Glattere papir gir vanligvis bedre resultater.
2. Hvis du skriver ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter, transparenter, glanset papir eller brevhodepapir, må du forsikre deg om at du skriver ut etter type.
3. Fjern eventuell oppsamlet toner og skriv ut en renseside. Se Fjerne oppsamlet toner.
4. Skriv ut en konfigurasjonsside og en statusside for rekvisita fra skriveren. Se Enhetssider og rapporter.
Se på siden for rekvisitastatus og kontroller om noe rekvisita er oppbrukt eller i ferd med å bli oppbrukt. Det gis ingen slik informasjon for skriverkassetter som ikke er produsert av HP.
Hvis sidene ikke skrives ut slik de skal, skyldes det problemer med maskinvaren. Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller brosjyren som lå i skriveresken.
5. Skriv ut en demoside fra HP ToolboxFX. Hvis sidene skrives ut, skyldes problemet skriverdriveren. Prøv å skrive ut med en annen skriverdriver. Hvis du for eksempel bruker en PCL 6-skriverdriver, prøver du å skrive ut med en PS-skriverdriver.

Bruk veiviseren Legg til skriver i dialogboksen Skrivere (eller Skrivere og telefakser i Windows XP) til å installere PS-driveren.

6. Prøv å skrive ut fra et annet program. Hvis siden skrives ut riktig, ligger årsaken til problemet i programmet du skrev ut fra.
7. Start både datamaskinen og skriveren på nytt, og prøv å skrive ut på nytt. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve følgende:
Hvis problemet gjelder alle sidene som skrives ut, kan du se Generelle problemer med utskriftskvalitet.
Hvis problemet bare gjelder sider som skrives ut i farger, kan du se Løse problemer med fargedokumenter.
HP Color Laserjet 2605 Sjekkliste for utskriftskvalitet