Løse problemer med fargedokumenter

Løse problemer med fargedokumenter


Denne delen beskriver problemer som kan oppstå når du skriver ut i farger.


Problem Årsak Løsning
Dokumenter som skrives ut i farger, kommer ut i svart-hvitt.
HP Color Laserjet 2605 4c blwhite Løse problemer med fargedokumenter
Det er ikke valgt fargemodus i programmet eller skriverdriveren. Velg fargemodus i stedet for gråtonemodus.
Det er kanskje ikke valgt riktig skriverdriver i programmet. Velg riktig skriverdriver.
Skriveren kan være konfigurert feil. Skriv ut en konfigurasjonsside. Hvis konfigurasjonssiden skrives ut uten farger, bør du ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller støttebrosjyren som lå i skriveresken.

Én eller flere farger skrives ikke ut, eller er unøyaktige.
HP Color Laserjet 2605 4c clmissing Løse problemer med fargedokumenter
Det kan være forseglingsteip på skriverkassettene. Kontroller at forseglingsteipen er helt fjernet fra skriverkassettene.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Miljøet skriveren brukes i, kan ha for høy fuktighet. Kontroller at miljøet skriveren brukes i, ikke er fuktigere enn det som er angitt i spesifikasjonene.
Det kan være lite toner igjen i en av skriverkassettene. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er fra HP, vil det ikke vises noen meldinger i skriverens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme.
Overstyring er valgt på kontrollpanelet. Skift ut tomme eller nesten tomme skriverkassetter.
En farge skrives ut ujevnt etter at du har satt i en ny skriverkassett.
HP Color Laserjet 2605 4c cl random Løse problemer med fargedokumenter
En av de andre skriverkassettene kan være i ferd med å bli tom. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er produsert av HP, vil du ikke få varsel om tomme eller nesten tomme skriverkassetter. Ta ut skriverkassetten med fargen som skrives ut ujevnt, og sett kassetten på plass igjen.
Overstyring er valgt på kontrollpanelet. Skift ut tomme eller nesten tomme skriverkassetter.
Det er dårlig samsvar mellom fargene på utskriften og fargene som vises på skjermen.
HP Color Laserjet 2605 4c cl print pc Løse problemer med fargedokumenter
Fargene som vises på skjermen, kan være annerledes enn de som vises på utskriften. Velg Skjermtilpasset i kategorien Farge i skriverdriveren.
Hvis veldig lyse eller veldig mørke farger på skjermen ikke skrives ut, kan det hende at programmet tolker veldig lyse farger som hvitt eller veldig mørke farger som svart. Hvis det er mulig, bør du unngå å bruke veldig lyse eller veldig mørke farger.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Fargesider har ujevn utførelse.
HP Color Laserjet 2605 4cl finish Løse problemer med fargedokumenter
Utskriftsmaterialet kan være for grovt. Bruk glattere papir eller utskriftsmateriale, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere. Glattere papir gir vanligvis bedre resultater.
HP Color Laserjet 2605 Løse problemer med fargedokumenter