Generelle problemer med utskriftskvalitet

Generelle problemer med utskriftskvalitet


Disse eksemplene viser papir i Letter-størrelse som har passert gjennom skriveren med kortsiden først. Disse eksemplene viser problemer som påvirker alle sidene du skriver ut, uansett om du skriver ut i farger eller i svart/hvitt. I emnene det henvises til, finner du informasjon om vanlige årsaker til problemene og hvordan du kan løse dem.


Problem Årsak Løsning
Utskriften er lys eller falmet.
HP Color Laserjet 2605 4 vfade Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
Det kan være lite toner igjen i en av skriverkassettene. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er fra HP, vil det ikke vises noen meldinger i skriverens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme. Se Skifte ut skriverkassetter.
Hvis ingen av skriverkassettene er tomme eller nesten tomme, prøver du å ta ut én skriverkassett om gangen. Kontroller hver skriverkassett for å se om tonervalsen i den er skadet. Bytt skriverkassett hvis tonervalsen er skadet.
  Skriv ut siden for rekvisitastatus, og kontroller den gjenværende levetiden for rekvisita. Se Statusside for rekvisita.
Tonerflekker vises.
HP Color Laserjet 2605 4 specs Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
Papirbanen kan trenge rensing. Rengjør papirbanen. Se den elektroniske hjelpen for HP ToolboxFX.
Utelatelser oppstår.
HP Color Laserjet 2605 4 drpout Generelle problemer med utskriftskvalitet
Ett enkelt ark kan være defekt. Prøv å skrive ut jobben på nytt.
Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt fordelt, eller papiret har fuktige flekker på overflaten. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Papirpartiet er dårlig. Produksjonsprosessene kan føre til at enkelte områder avviser toner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Det forekommer loddrette streker på siden.
HP Color Laserjet 2605 4 vlines Generelle problemer med utskriftskvalitet
Det kan være lite toner igjen i en av skriverkassettene, eller en av kassettene kan være defekt. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er fra HP, vil det ikke vises noen meldinger i skriverens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme.
Det vises for mye tonerskygge i bakgrunnen.
HP Color Laserjet 2605 4 gray Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Bruk en annen papirtype med lavere vekt.
Svært tørre forhold (lav luftfuktighet) kan øke bakgrunnsskyggen. Kontroller skrivermiljøet.
Det kan være lite toner igjen i en av skriverkassettene. Hvis du bruker skriverkassetter som ikke er fra HP, vil det ikke vises noen meldinger i skriverens kontrollpanel eller i HP ToolboxFX. Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme.
Tonersøl forekommer på utskriftsmaterialet.
HP Color Laserjet 2605 4 smear Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
Hvis det er utsmurt toner i øverst på papiret, er skinnene skitne, eller skriverbanen kan være tilsmusset. Rengjør skinnene og papirbanen.
Toner smitter lett av fra papiret.
HP Color Laserjet 2605 4 loose Generelle problemer med utskriftskvalitet
Skriveren er ikke satt opp til å skrive ut på den typen utskriftsmateriale du har valgt. Velg kategorien Papir i skriverdriveren, og sett innstillingen Typen er til typen utskriftsmateriale du skriver ut på. Hvis du bruker tungt papir, kan det ta lengre tid å skrive ut.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner.
Papirbanen kan trenge rensing. Rengjør skriveren.
Merker forekommer gjentatte ganger og med jevne mellomrom på den trykte siden av papiret.
HP Color Laserjet 2605 4 reps Generelle problemer med utskriftskvalitet
Skriveren er ikke satt opp til å skrive ut på den typen utskriftsmateriale du har valgt. Velg kategorien Papir i skriverdriveren, og sett innstillingen Typen er til papirtypen du skriver ut på. Hvis du bruker tungt papir, kan det ta lengre tid å skrive ut.
Det kan være toner på innvendige deler. Dette problemet løses som regel av seg selv når du har skrevet ut noen flere sider.
Papirbanen kan trenge rensing. Rengjør skriveren.
Varmeelementet kan være skadet eller skittent. Rengjør skriveren ved å følge instruksjonene i HP ToolboxFX.
Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller støttebrosjyren som lå i skriveresken.
Det kan hende at det er problemer med en skriverkassett. Skriv ut en PQ-diagnostikkside fra HP ToolboxFX for å finne ut hvilken skriverkassett problemet gjelder.
Merker forekommer gjentatte ganger og med jevne mellomrom på den tomme siden av papiret.
HP Color Laserjet 2605 4 rdef bkpg Generelle problemer med utskriftskvalitet
Det kan være toner på innvendige deler. Dette problemet løses som regel av seg selv når du har skrevet ut noen flere sider.
Papirbanen kan trenge rensing. Rengjør skriveren.
Varmeelementet kan være skadet eller skittent. Rengjør skriveren ved å følge instruksjonene i HP ToolboxFX.
Ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller støttebrosjyren som lå i skriveresken.
Den utskrevne siden inneholder misformede tegn.
HP Color Laserjet 2605 4 wavy Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Hvis tegn har feil form, slik at de skaper en bølgevirkning, kan det hende at laserskanneren trenger service. Kontroller om problemet også vises på konfigurasjonssiden. I så fall bør du ta kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte eller støttebrosjyren som lå i skriveresken.
Den utskrevne siden er krøllete eller bølgete.
HP Color Laserjet 2605 4 curl Generelle problemer med utskriftskvalitet
Skriveren er ikke satt opp til å skrive ut på den typen utskriftsmateriale du har valgt. Velg kategorien Papir i skriverdriveren, og sett innstillingen Typen er til papirtypen du skriver ut på. Hvis du bruker tungt papir, kan det ta lengre tid å skrive ut.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Både høy temperatur og luftfuktighet kan gjøre at papiret krøller seg. Kontroller skrivermiljøet.
Teksten eller grafikken er skjev på den utskrevne siden.
HP Color Laserjet 2605 4 skew Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet kan være lagt i feil. Kontroller at papiret eller utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, og at papirledeskinnene ikke er for stramme eller for løse i forhold til papirbunken. Se Legge utskriftsmateriale i skuffene.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Den utskrevne siden har skrukker eller bretter.
HP Color Laserjet 2605 4 crease Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet kan være lagt i feil. Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, og at papirledeskinnene ikke ligger for stramt eller for løst inntil bunken. Se Legge utskriftsmateriale i skuffene.
Snu papirbunken i innskuffen, eller prøv å rotere papiret 180° i innskuffen.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Det er toner rundt de utskrevne tegnene.
HP Color Laserjet 2605 4 scattr Generelle problemer med utskriftskvalitet
Utskriftsmaterialet kan være lagt i feil. Snu papirbunken i skuffen.
Hvis tegnene er omgitt av store mengder toner, kan papiret ha høy motstandsdyktighet. Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Et bilde øverst på siden (i svart) gjentas lengre ned på siden (i det grå området).
HP Color Laserjet 2605 4 ghost2 Generelle problemer med utskriftskvalitet
Programvareinnstillinger kan virke inn på utskrift av bilder. Juster tonen (mørkleggingen) i området hvor det gjentatte bildet forekommer i programmet du skriver ut fra.
Åpne det aktuelle programmet og roter siden 180° for å skrive ut det lyseste bildet først.
Rekkefølgen på bilder kan påvirke utskriften. Skriv ut bildene i en annen rekkefølge. Du kan for eksempel skrive ut det lyse bildet øverst på siden, og det mørke bildet lenger ned på siden.
En strømtopp kan ha skadet skriveren. Hvis defekten vises senere i en utskriftsjobb, slår du skriveren av i ti minutter før du slår den på igjen og prøver å sende utskriftsjobben på nytt.
HP Color Laserjet 2605 Generelle problemer med utskriftskvalitet