Lete etter fastkjørt papir

Lete etter fastkjørt papir


Fastkjørt papir kan oppstå på disse stedene:

Inne i skriveren. Se Slik fjerner du fastkjørt papir inne i skriveren.
Ved innmatingsområdene. Se Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller den valgfrie skuff 3.
Ved utmatingsområdet. Se Slik fjerner du fastkjørt papir fra den øvre skuffen (HP Color LaserJet 2605).

Følg instruksjonene på de neste sidene når du skal fjerne fastkjørt papir. Hvis det ikke er lett å se hvor papiret sitter fast, bør du kontrollere inne i skriveren først.

Det kan ligge igjen løs toner i skriveren etter fastkjøring av papir. Dette problemet løses vanligvis av seg selv når du har skrevet ut noen få sider.

Hver del nedenfor tilsvarer et område der papiret kan kjøre seg fast. Bruk fremgangsmåtene nedenfor når du skal fjerne det fastkjørte papiret. Ved alle fastkjøringer tar du tak i begge hjørnene av det fastkjørte papiret og trekker det sakte ut for å fjerne det.

HP Color Laserjet 2605 Lete etter fastkjørt papir