Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir


Av og til kan papir eller annet utskriftsmateriale kjøre seg fast under en utskriftsjobb. Følgende hendelser kan være årsak til dette:

Papiret ble lagt i på feil måte, eller skuffen ble overfylt.
Skuff 2 eller den valgfrie skuff 3 er åpnet mens en utskriftsjobb pågår.
For mange ark samlet seg opp i utmatingsområdet eller blokkerte det.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller ikke HPs spesifikasjoner. Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.
Utskriftsmaterialet er blitt lagret i et miljø som er for fuktig eller for tørt. Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP Color Laserjet 2605 Fjerne fastkjørt papir