Kalibrere skriveren

Kalibrere skriveren


Kalibrering utføres jevnlig. Du kan utføre kalibrering fra kontrollpanelet for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kalibrerer skriveren, kan du se Kalibrere skriveren.

HP Color Laserjet 2605 Kalibrere skriveren