Konfigurasjonsside

Konfigurasjonsside


Konfigurasjonssiden viser gjeldende innstillinger og egenskaper for skriveren. Du kan bruke denne siden til å kontrollere registrering i fargeplater og halvtoneinnstillinger for kassetter. Du kan skrive ut en konfigurasjonsside fra skriveren eller ved hjelp av HP ToolboxFX.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, kan du se Konfigurasjonsside.

HP Color Laserjet 2605 Konfigurasjonsside