Verklaring ten aanzien van laserveiligheid

Verklaring ten aanzien van laserveiligheid


Het CDRH (Center for Devices and Radiological Health) van de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft richtlijnen ingevoerd voor laserproducten die na 1 augustus 1976 zijn vervaardigd. Deze richtlijnen moeten worden nageleefd bij producten die in de VS worden verkocht. Ingevolge de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968 wordt dit laserproduct onder de U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard aangemerkt als een laserproduct van Klasse 1.

Aangezien de straling in de printer volledig wordt afgeschermd door een speciale behuizing, is het niet mogelijk dat de laserstraal vrijkomt tijdens normaal gebruik van het apparaat.

WAAR­SCHU­WING

Het gebruik van bedieningselementen, het aanbrengen van wijzigingen of het uitvoeren van andere procedures dan beschreven in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

HP Color Laserjet 2605 Verklaring ten aanzien van laserveiligheid