HP LaserJet-afdrukbenodigdheden

HP LaserJet-afdrukbenodigdheden


U kunt uw lege HP LaserJet-printcartridges gemakkelijk en gratis inleveren bij HP Planet Partners. HP richt zich op het leveren van inventieve kwaliteitsproducten en -diensten waarmee het milieu zo min mogelijk wordt belast, zowel op het gebied van productontwerp en fabricage als bij de distributie, bediening en recyclemogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat de HP LaserJet-printcartridges die u inlevert op de juiste manier worden gerecycled. De cartridges worden zo verwerkt dat waardevolle materialen zoals plastic en metaal worden teruggewonnen en daardoor niet bijdragen aan de miljoenen tonnen afval die op vuilnisbelten belanden. Aangezien deze cartridge wordt gerecycled en voor nieuwe materialen wordt gebruikt, wordt deze niet aan u teruggegeven. Uw lege HP LaserJet-printcartridges worden op een verantwoordelijke manier gerecycled wanneer u deelneemt aan het HP Planet Partners-programma. Wij danken u voor uw medewerking aan dit milieuvriendelijke programma.

In vele landen/regio’s kunnen de afdrukbenodigdheden (zoals printcartridges) naar HP worden teruggestuurd via het HP-programma voor het inleveren en recyclen van afdrukbenodigdheden. Dit gebruiksvriendelijke, gratis retourneringsprogramma is beschikbaar in meer dan 35 landen/regio’s. Meer informatie en instructies vindt u in verschillende talen in elke nieuwe verpakking van printcartridges en andere afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet.

Informatie over het HP-programma voor het inleveren en recyclen van afdrukbenodigdheden

Vanaf 1992 kunnen benodigdheden van HP LaserJet gratis worden teruggestuurd en gerecycled. In 2004 was het programma HP Planet Partners voor LaserJet-benodigheden beschikbaar in 85% van de wereldmarkt waar de HP LaserJet-benodigdheden worden verkocht. Portvrije, geadresseerde etiketten worden geleverd bij de instructiehandleiding in de meeste verpakkingen van de HP LaserJet-printcartridge. U kunt etiketten en dozen voor grote hoeveelheden ook via de website bestellen via http://www.hp.com/recycle.

Gebruik het etiket alleen om lege, originele HP LaserJet-cartridges in te leveren. Gebruik dit etiket niet voor het opsturen van cartridges van andere leveranciers, nagevulde of gerecyclede cartridges of retourzendingen onder garantie. Afdrukbenodigdheden of andere voorwerpen die per ongeluk zijn ingeleverd bij het HP Planet Partners-programma kunnen niet worden teruggezonden.

Er zijn in 2004 wereldwijd meer dan 10 miljoen HP LaserJet-printcartridges gerecycled via het programma van HP Planet Partners voor het recyclen van benodigdheden. Dit recordaantal vertegenwoordigt 12 miljoen kg aan printcartridgematerialen die niet op de vuilnisbelt terecht zijn gekomen. Wereldwijd heeft HP in 2004 gemiddeld 59% van de printcartridges (per gewicht) gerecycled die voornamelijk uit plastic en metalen bestaan. Plastic en metaal worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten, zoals HP-producten, plastic laden en spoelen. De overige materialen worden op milieuvriendelijke wijze verwerkt.

Inzameling in VS

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, streeft HP naar een retourneringssysteem waarbij zo veel mogelijk gebruikte cartridges en benodigdheden tegelijkertijd worden geretourneerd. Stop twee of meer cartridges in één, vooraf gefrankeerde, geadresseerde verpakking met UPS-label die zich in het pakket bevindt. Voor meer informatie in de VS kunt u 1-800-340-2445 bellen of de website van het HP-programma voor het inleveren en recyclen van afdrukbenodigdheden bezoeken op: http://www.hp.com/go/recycle.

Inzameling buiten de VS

Als u niet in de Verenigde Staten woont, gaat u naar de website http://www.hp.com/go/recycle voor meer informatie over de beschikbaarheid van het HP-programma voor het inleveren en recyclen van afdrukbenodigdheden.

Papier

Deze printer is geschikt voor kringlooppapier wanneer het papier voldoet aan de richtlijnen die zijn uiteengezet in de HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ga naar http://www.hp.com/support/ljpaperguide om deze handleiding in PDF-indeling te downloaden. Dit product is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier volgens EN12281:2002.

Materiaalbeperkingen

Dit product bevat geen extra toegevoegd geheugen.

Dit product bevat geen batterijen.

Voor informatie over recycling kunt u naar http://www.hp.com/go/recycle gaan of contact opnemen met plaatselijke autoriteiten of de Electronics Industry Alliance op http://www.eiae.org.

HP Color Laserjet 2605 HP LaserJet-afdrukbenodigdheden