Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie


Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

HP Color Laserjet 2605 l weee icon Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

HP Color Laserjet 2605 Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie