FCC-voorschriften

FCC-voorschriften


Deze apparatuur is getest en blijkt te voldoen aan de vereisten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens lid 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften. De limieten in deze voorschriften zijn ontwikkeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Door deze apparatuur wordt energie met radiofrequentie voortgebracht en verbruikt. Bovendien kan dit type energie worden uitgestraald. Als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot ernstige storing van de radiocommunicatie. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat geen enkele installatie ooit een storing zal veroorzaken. De aanwezigheid van een storing kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen. Als dit apparaat de radio- en televisiesignalen ernstig stoort, kan de gebruiker de volgende maatregelen treffen:

Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
Zet het apparaat en het ontvangende apparaat verder uit elkaar.
Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact of circuit dan dat waarop het ontvangende apparaat is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een radio-/televisiemonteur.
Opmerking

Als er wijzigingen of aanpassingen aan de printer worden aangebracht die niet expliciet zijn goedgekeurd door HP, kan de toestemming om dit apparaat te gebruiken vervallen.

Het gebruik van een afgeschermde interfacekabel is vereist in het kader van de limieten voor klasse B van lid 15 van de FCC-voorschriften.

HP Color Laserjet 2605 FCC-voorschriften