Serviceformulier

Serviceformulier


WIE STUURT HET PRODUCT TERUG? Datum:
Contactpersoon: Telefoon:
Tweede contactpersoon: Telefoon:
Retouradres:
 
 
Speciale verzendinstructies:
WAT VERSTUURT U?
Modelnaam: Modelnummer: Serienummer:
Stuur eventuele relevante afdrukken mee. Stuur GEEN accessoires (handleidingen, reinigingsmiddelen, enzovoort) mee die niet nodig zijn voor de reparatie.
ZIJN DE PRINTCARTRIDGES VERWIJDERD?
Deze moeten zijn verwijderd voordat u de printer opstuurt, tenzij dit door een mechanisch probleem onmogelijk is.
[  ] Ja. [  ] Nee, ik kan de printcartridges niet verwijderen.
WAT MOET ER WORDEN GEDAAN? (Geef zo nodig uitleg op een apart blad.)
1. Beschrijf de bijzonderheden van de storing. (Wat was de storing? Wat was u aan het doen toen de storing optrad? Welke software gebruikte u? Kan de storing worden gereproduceerd?)
 
2. Met welke tussentijd treedt de storing op als deze zich zo nu en dan voordoet?
3. Als het product op een van de volgende apparaten is aangesloten, geeft u de fabrikant en het modelnummer op.
Computer: Modem: Netwerk:
4. Aanvullende opmerkingen:
 
HOE WILT U DE KOSTEN VAN DE REPARATIE VOLDOEN?
[  ] Onder garantie Aanschaf/ontvangstdatum:
(Aankoopbon of ontvangstbewijs met originele ontvangstdatum bijvoegen.)
[  ] Nummer onderhoudscontract:
[  ] Inkoopordernummer:
Met uitzondering van service onder contract en garantie moet een verzoek om service vergezeld zijn van een inkoopordernummer en/of de handtekening van een bevoegde persoon. Als standaardreparatiekosten niet van toepassing zijn, is een minimale inkooporder vereist. Informatie over standaard reparatiekosten kunt u verkrijgen bij een officiële reparatiecentrum van HP.
Handtekening bevoegde persoon/functionaris: Telefoon:
Factuuradres:
 
 
Speciale factureringsinstructies:
HP Color Laserjet 2605 Serviceformulier