De printer opnieuw verpakken

De printer opnieuw verpakken


VOORZICHTIG

Het is erg belangrijk dat u de inktcartridges verwijdert voordat u de printer verzendt. Achtergebleven printcartridges in de printer zorgen tijdens het transport voor lekkende toner op de onderdelen van de printer.

Als u beschadiging van de printcartridge wilt voorkomen, moet u de rol niet aanraken en dient u deze in de originele verpakking te bewaren, of zodanig dat de printcartridge niet aan licht wordt blootgesteld.

1. Verwijder de vier printcartridges.
2. Als u een optionele lade 3 hebt toegevoegd, verwijdert u deze lade en bewaart u deze.
3. Verwijder en bewaar het netsnoer en de interfacekabel.
4. Verwijder en bewaar de optionele HP Jetdirect externe printserver, als u er een hebt.
5. Stuur zo mogelijk afdrukvoorbeelden mee en 50 tot 100 vellen papier of ander afdrukmateriaal waarop niet goed kon worden afgedrukt.
6. Gebruik zo mogelijk de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen. Als u de verpakkingsmaterialen van de printer al hebt weggegooid, kunt u contact opnemen met de plaatselijke verzenddienst voor informatie over het opnieuw verpakken van de printer. U kunt het beste de apparatuur verzekeren voordat u deze verzendt.
7. Sluit een ingevulde kopie van Serviceformulier bij.
8. Als u zich in de VS bevindt, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van HP om nieuw verpakkingsmateriaal aan te vragen. In de overige gebieden gebruikt u indien mogelijk de originele verpakking. U kunt het beste de apparatuur verzekeren voordat u deze verzendt.
HP Color Laserjet 2605 De printer opnieuw verpakken