De printer opnieuw verpakken

De printer opnieuw verpakken


Als de printer moet worden verplaatst of naar een andere locatie moet worden vervoerd, voert u de volgende procedure uit om de printer opnieuw te verpakken.

VOORZICHTIG

Schade tijdens het vervoer als gevolg van onjuiste verpakking is de verantwoordelijkheid van de klant. Als u de printer tijdens het vervoer goed wilt beschermen, moet u de printer op de juiste manier opnieuw verpakken met de oorspronkelijke kussens.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP Color Laserjet 2605 De printer opnieuw verpakken