A felhasznált anyagok biztonságosságára vonatkozó adatlap

A felhasznált anyagok biztonságosságára vonatkozó adatlap


A vegyi anyagok (például a festék) biztonságos kezeléséről szóló adatlapok (MSDS) a HP webhelyét felkeresve szerezhetők be, a http://www.hp.com/go/msds vagy a http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety címen.

Bővített garancia

A HP SupportPack (HP támogatási csomag) a HP hardvertermékre és minden HP által szolgáltatott belső alkatrészre vonatkozik. A hardverkarbantartás a HP termék megvásárlásától számított három évre terjed ki. A HP SupportPack csomagot a HP termék megvásárlásától számított 90 napon belül lehet megvenni. További információért lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálatával és a HP ügyfélszolgálati csoportjával. Lásd: HP ügyfélszolgálat.

Pótalkatrészek és kellékek beszerezhetősége

Pótalkatrészek és fogyóeszközök a gyártás megszűnése után még legalább 5 évig rendelkezésre állnak majd ehhez a termékhez.

További információ

A környezetvédelmi témakörökkel kapcsolatos információforrások:

Környezetvédelmi adatlap erről és számos hozzá kapcsolódó HP termékről
A HP környezetvédelmi nyilatkozata
A HP környezetgazdálkodási rendszere
Az elhasznált HP termékek visszaküldési és újrahasznosítási programja
MSDS

Lásd: http://www.hp.com/go/environment vagy http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP Color Laserjet 2605 A felhasznált anyagok biztonságosságára vonatkozó adatlap