FCC előírások

FCC előírások


Ez a készülék a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó tesztek során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission – Szövetségi Hírközlési Bizottság) előírásainak 15. cikkelyében foglalt feltételeket. A szóban forgó határértékek megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne alakulhassanak ki káros elektronikus zavarok. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, és ezt ki is sugározhatja. Ha a berendezés üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye. Ennek ellenére azonban nincs garancia arra, hogy egy bizonyos telepítés során nem merül fel interferencia; az interferencia meglétét a készülék ki- és bekapcsolásával állapíthatja meg. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió kommunikációban, a felhasználó az alábbi módszerekkel küszöbölheti ki az interferenciát:

a vevőantenna átállításával vagy áthelyezésével;
az eszköz és a vevőkészülék közötti távolság megnövelésével;
a készüléknek a vevőkészülék által használt aljzattól eltérő aljzatba való csatlakoztatásával.
Kérjen tanácsot a nyomtató forgalmazójától vagy egy tapasztalt rádió- vagy tv-szerelőtől.
Megjegyzés

Amennyiben a nyomtatón olyan módosítást hajtanak végre, amelyet a HP nem hagyott jóvá kifejezetten, az megsemmisítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére való jogát.

Olyan árnyékolt illesztőkábelt használjon, amely az FCC-szabályok 15. cikkelye szerint megfelel a „B” osztály előírásainak.

HP Color Laserjet 2605 FCC előírások