Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat


HP TERMÉK A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMA
HP Color LaserJet 2605 sorozat Egy éves korlátozott garancia

A HP garanciát nyújt a végfelhasználóknak arra, hogy a HP hardvereszköz és tartozékai anyag- és gyártási hibáktól mentesek maradnak a vásárlástól számítva a jelzett időtartamon keresztül. Ha a HP a garanciális időszakon belül ilyen hibáról értesül, belátása szerint a hibás terméket vagy megjavítja, vagy kicseréli. A cserealkatrészek vagy újak, vagy az újakkal azonos teljesítményt nyújtó, újszerű termékek lehetnek.

A HP garantálja, hogy a megfelelően telepített és használt HP szoftvert az anyag- és gyártási hibák a vásárlástól számított garanciális időszakon belül nem akadályozzák meg abban, hogy kifogástalanul végrehajtsa a programutasításokat. Ha a HP a garanciális időszakon belül hibás működésről értesül, kicseréli a szoftvert, amely ilyen hibák miatt nem hajtja végre a programutasításokat.

A HP nem garantálja, hogy a termék működése folyamatos és hibamentes lesz. Ha a HP ésszerű időn belül sem javítással, sem cserével nem tudja a terméket a garanciának megfelelően helyreállítani, köteles a végfelhasználónak a termék haladéktalan visszajuttatása után a vásárlási árat visszatéríteni.

Minden HP termék tartalmazhat az újjal azonos teljesítményű, felújított vagy esetenként már használt alkatrészeket.

A garancia nem terjed ki olyan hibákra, amelyek (a) nem megfelelő vagy nem kielégítő karbantartásból vagy beállításból, (b) nem a HP által biztosított szoftver, csatlakozó, alkatrész vagy kellék használatából, (c) engedély nélküli változtatásból vagy nem rendeltetésszerű használatból, (d) a nem előírásszerű körülmények közötti használatból, (e) szakszerűtlen helyszíni javításból vagy karbantartásból eredően következnek be.

A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HATÁRIG A HP A FENT RÉSZLETEZETT GARANCIÁKON KÍVÜL SEMMILYEN EGYÉB ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT NEM VÁLLAL, VALAMINT KIFEJEZETTEN ELUTASÍTJA A PIACKÉPESSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE ÉS A BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. Egyes országok/térségek, államok vagy tartományok törvényei nem engedik meg a hallgatólagos garancia időbeli korlátozását. Ez esetben a felelősség ilyen korlátozása vagy kizárása nem érvényes. A jelen garanciából eredő jogokon felül egyéb, országonként/térségenként, államonként és tartományonként változó jogok is megillethetik a végfelhasználót. A HP korlátozott garanciája minden olyan országban/térségben vagy helyen érvényes, ahol a HP az érintett terméket forgalmazza vagy képviseli. A garanciális szolgáltatás színvonala a helyi normáknak megfelelően eltérő lehet. A HP nem köteles a termék alakját, összeszerelését vagy funkcióját jogi vagy szabályozási okokból megváltoztatni olyan országok/térségek számára, amelyekben a terméket eredetileg nem állt szándékában forgalmazni.

A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HATÁRIG A VÉGFELHASZNÁLÓ CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A JELEN GARANCIASZERZŐDÉSBEN FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET. A FENT EMLÍTETTEKEN TÚL A HP ÉS HIVATALOS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES (IDEÉRTVE A NYERESÉGKIESÉST ÉS AZ ADATVESZTÉST) VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AKÁR A SZERZŐDÉSRE, AKÁR MAGÁNJOGI SÉRELEMRE VAGY MÁS JOGALAPRA HIVATKOZVA. Egyes országok/térségek, államok vagy tartományok törvényei nem engedik meg a véletlenszerű és a következményes károkra vonatkozó felelősség korlátozását és kizárását. Ez esetben a felelősség ilyen korlátozása és kizárása nem érvényes.

A JELEN NYILATKOZAT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKEN TÚL NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, NEM MÓDOSÍTJÁK, HANEM KIEGÉSZÍTIK AZOKAT A JOGOKAT, AMELYEK A VÁSÁRLÓT E HP TERMÉK MEGVÉTELE ESETÉN TÖRVÉNYESEN MEGILLETIK.

HP Color Laserjet 2605 Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat