שימוש במקשי קיצור לנגישות במציג העזרה

שימוש במקשי קיצור לנגישות במציג העזרה
   

שימוש במקשי קיצור לנגישות במציג העזרה

הנושאים הבאים מתארים כיצד באפשרותך לנווט במדריך למשתמש זה.

  • שימוש ב-F6 כדי לעבור בין חלוניות הניווט והנושא
  • מקשי קיצור עבור מציג העזרה
  • מקשי קיצור עבור הכרטיסיה תוכן
  • מקשי קיצור עבור הכרטיסיה אינדקס
  • מקשי קיצור עבור הכרטיסיה חיפוש
  • מקשי קיצור עבור הכרטיסיה מועדפים

הערות

  • יש גם פקודות קיצור בתפריטים, שאליהן ניתן לגשת באמצעות לוח המקשים.
  • מקשי קיצור פועלים גם בחלונות משניים ומוקפצים.
  • בכל פעם שאתה משתמש במקש קיצור בחלונית הניווט, אתה מאבד את המיקוד בחלונית הנושא. כדי לחזור לחלונית נושא, הקש F6.
  • תיבת הסימון מצא התאמה בין מילים דומות בכרטיסיה חיפוש תיבחר אם השתמשת בה בחיפוש האחרון שביצעת.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent שימוש במקשי קיצור לנגישות במציג העזרה
HP Color Laserjet 2605 שימוש במקשי קיצור לנגישות במציג העזרה