HP LaserJet -tulostustarvikkeet

HP LaserJet ‑tulostustarvikkeet


Tyhjien HP LaserJet ‑tulostuskasettien kierrättäminen on nyt helppoa, sillä ne voi palauttaa ilmaiseksi HP Planet Partners ‑liikkeisiin. HP on sitoutunut tarjoamaan innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja, jotka ovat ympäristöystävällisiä niiden suunnittelusta ja tuotannosta niiden käyttöön ja kierrättämiseen. HP takaa, että palauttamasi HP LaserJet ‑tulostuskasetit kierrätetään huolellisesti. Niiden muovi- ja metalliosat kerätään käytettäväksi uusissa tuotteissa, mikä vähentää kaatopaikoille kertyvää jätemäärää miljoonilla tonneilla. Koska tulostuskasetit kierrätetään uusiomateriaaleiksi, niitä ei palauteta sinulle. Tyhjät HP LaserJet ‑tulostuskasettisi kierrätetään vastuuntuntoisesti, kun osallistut HP Planet Partners ‑ohjelmaan. Toivomme, että ottaisit huomioon myös ympäristön tulevaisuuden.

Useissa maissa / useilla alueilla tämän tuotteen tulostustarvikkeet (esimerkiksi tulostuskasetit) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelman mukaisesti. Tämä helppo ja maksuton kierrätyspalvelu on käytettävissä yli 35 maassa/alueella. Monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet ovat jokaisessa HP LaserJet ‑laitteen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa.

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta

Vuodesta 1992 lähtien HP on tarjonnut HP LaserJet ‑tulostintarvikkeille maksuttoman palautuksen ja kierrätyksen. Vuonna 2004 tämä LaserJet-tarvikkeiden HP Planet Partners ‑ohjelma kattoi 85 prosenttia HP LaserJet ‑tarvikkeiden markkina-alueesta. Useimmissa HP LaserJet ‑tulostuskasettipakkauksissa on käyttöohjeen mukana toimitetut palautustarrat, joissa on palautusosoite ja maksetun postimaksun osoittava merkintä. Tarroja ja lähetyspakkauksia on saatavilla myös Internetin kautta osoitteesta http://www.hp.com/recycle.

Näiden tarrojen avulla voidaan palauttaa vain tyhjiä ja alkuperäisiä HP LaserJet ‑tulostuskasetteja. Niitä ei tule käyttää muiden kuin HP:n valmistamien tulostuskasettien, uudelleentäytettyjen tai uusiokasettien palauttamiseen tai takuupalautuksiin. HP Planet Partners ‑ohjelmaan lähetettyjä tulostustarvikkeita tai muita esineitä ei voida palauttaa.

Vuonna 2004 HP Planet Partners ‑kierrätysohjelman kautta kierrätettiin yli 10 miljoonaa HP LaserJet ‑tulostuskasettia. Tämä vastaa lähes 12:ta miljoonaa kiloa tulostuskasettimateriaalia, joka ei ole joutunut kaatopaikoille. Vuonna 2004 HP kierrätti maailmanlaajuisesti keskimäärin 59 % pääosin muovista ja metalleista koostuvien tulostuskasettien materiaalien painosta. Kierrätetystä muovista ja metallista tehdään uusia tuotteita, kuten HP‑tuotteita, muovitarjottimia ja kelarullia. Jäljelle jäävät materiaalit hävitetään ympäristövastuullisella tavalla.

Palautukset Yhdysvalloissa

HP suosittelee, että käytetyt kasetit ja muut kuluvat osat palautetaan suurissa erissä, koska se on ympäristöystävällinen kierrätettävien osien palautustapa. Sido vähintään kaksi kasettia yhteen ja käytä palautuksessa pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja täytettyä UPS‑tarraa. Lisätietoja saat soittamalla Yhdysvalloissa numeroon 1 800 340 2445 tai käymällä HP:n palautus- ja kierrätysohjelman Web-sivustossa http://www.hp.com/go/recycle.

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella

Osoitteessa http://www.hp.com/go/recycle on lisätietoja HP:n tarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta muualla kuin Yhdysvalloissa oleville asiakkaille.

Paperi

Tässä tuotteessa voi käyttää uusiopaperia, jos paperi täyttää vaatimukset, jotka on annettu HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ‑oppaassa (HP LaserJet ‑tulostinperheen tulostusmateriaalioppaassa). Lataa PDF‑muotoinen opas sivustosta http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tässä tulostimessa voi käyttää EN12281:2002‑standardin mukaista uusiopaperia.

Materiaalirajoitukset

Tähän tuotteeseen ei ole lisätty elohopeaa.

Tässä tuotteessa ei ole paristoja tai akkuja.

Kierrätystietoja on sivustossa http://www.hp.com/go/recycle. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai käydä Electronics Industry Alliancen Web‑sivuilla osoitteessa http://www.eiae.org.

HP Color Laserjet 2605 HP LaserJet -tulostustarvikkeet