Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella


Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

HP Color Laserjet 2605 l weee icon Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

HP Color Laserjet 2605 Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella